Ống Cầu Tom and Jerry

Ống Cầu Tom and Jerry

Giá:

Read more  Tên sn phm: Cu long Pando Tom and Jerry Xanh

   Phân loi sn phm: dng c th thao

   B môn: Cu lông

    S lượng: 1 ng = 12 qu

    Thương hiu: Pando

  Ưu đim sn phm: Lông cu tương đối dai nên tc độ bay chm, phù hp cho các bn nào đánh lâu năm. Cu s ít hư hơn có th đánh t 1 sét đến 2 sét nếu các bn mi tham gia cu lông. Khi đánh trên lưới đường cu n định hơn. Không ch đánh đôi cu long Vina Star còn thích hp cho đánh đơn.Cu có thiết kế thông minh vi cht liu lông cu mn nên bay khá đầm cu

   Hn chế sn phm:  Đôi lúc ng cu lông Pando không n định, nên gp các ng cu lông bay nhanh. (lâu lâu mi gp). Sn phm s b nh hưởng nếu chơi dưới thi tiết xu!

price/150,000 vnđ
off/-00%

0 Reviews

Contact Form

Name

Email *

Message *